top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Armenian School is open for enrollment for 2022-2023 school year

Updated: Aug 27, 2022

Սիրելի համայնք,

Օրեգոնի Հովհաննես Թումանյանի անվան դպրոցը հայտարարում է 6-16 տարեկան աշակերտների ընդունելություն: Դասերի մեկնարկը` սեպտեմբերի 11-ից, ժամը 9:30-12:00: Ընդունելության դիմումի հղումը` ստորև։ Խնդրում ենք գրանցվել մինչև սեպտեմբերի 1-ը:

Հարցերի համար դիմել դպրոցի խորհրդին ( կամ ուսուցչական կազմին): school@oregonarmenianchurch.com:


Խորհին շնորհակալություն,

Հարգանքով՝

Դպրոցի խորհրդական կազմ
Dear Community,


The school registration day for Hovhannes Tumanyan School is now open.

As of now, we are enrolling children from 6 to 16 years old. The first day of school is September 11, and the school hours are 9:30-12:00.

Please see the link below for the registration and complete it by September 1st.

For questions, you can write to the school counselor at school@oregonarmenianchurch.com.


Thank you and best regards,

School Staff53 views0 comments

Comments


bottom of page