top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Armenian School End Of The Year Program - Handes 06/05/22 @12:30PM


Կիրակի, Հունիս 5-ին, պատարագից հետո, մոտավորապես ժամը 12:30 -ին, կկայանա Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո Հովհաննես Թումանյանի անվան դպրոցի տարեվերջյան հանդեսը: Աշակերտները կարտասանեն, կերգեն և կներկայացնեն բեմադրություններ: Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

On Sunday, June 5th, after Holy Badarag service, around 12:30pm, the St Kevork’s Hovhannes Tumanyan Armenian Language School will have their End of the Year Program, Handes. The students will recite poetry, sing, and present theatre performances. Please come join us.
WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.

21 views0 comments

コメント


bottom of page