top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Hovhannes Tumanyan Armenian Language School's Endo of Year Event this Sunday, June 4th at 1pmHovhannes Tumanyan Armenian Language School will be presenting End of Year Performance this Sunday, June 4th starting @ 1pm, after Holy Badarak Service.

Please come join us.


Հովհաննես Թումանյանի Անվան Դպրոցը

ներկայացնելու է աշակերտների տարեվերջյան հանդես այս կիրակի՝ Հունիսի 4-ին, առավոտյան ժամը 13-ին, անմիջապես Սուրբ Պատարագից հետո:

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.4 views0 comments

Comments


bottom of page