top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Holy Badarak Service and Blessing of Grapes this Sunday, August 13th, starting at 11am


Father Der Tatev Terteryan will be officiating Holy Badarak Service this Sunday, August 13th starting @ 11am. Followed by Feast of the Assumption of the Holy Mother-of-God.


Dear parishioners,

On August 13, 2023 we will observe the Feast of the Assumption of the Holy Mother-of-God, which commemorates how St. Mary at her death was taken up in body and soul, or “assumed,” into heaven. This act of tenderness was performed by Christ many years after his Ascension, as a loving tribute to the mother who bore and raised him. On this feast day, the “Blessing of Grapes” service takes place immediately after the Divine Liturgy. Grapes are then distributed to the community. The service is rich in symbolism and emphasizes the important role of the Virgin Mary in the revelation of God.


Please come join us.Տեր Հայր Տեր Տաթև Տերտերյանը մատուցելու է Սուրբ Պատարագ այս կիրակի՝ Օգոստոսի 13-ին, առավոտյան ժամը 11-ին:


Սիրելիներ,

Մեծ ուրախությամբ հրավիրում ենք բոլորիդ տօնելու Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի օրը այս Կիրակի, Օգոստոս 13, 2023 ավանդական Խաղողօրհնեքով։


Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.16 views0 comments

Comments


bottom of page