top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Holy Badarak Service 08/21/22 @11:00AM


This Sunday, August 21st, starting 11 am, we are privileged to host Father Serop Azarian who will be conducting Holy Badarak Service at St. Kevork Church.

Father Serop is based in Las Vegas, Nevada, and has visited us on numerous occasions in the past.


After Holy Badarak Service, starting 13:00pm, there will be an appreciation lunch, to share our recognition for all the volunteering and support work done by our community.

Please come join us.


Այս կիրակի՝ օգոստոսի 21-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, մենք պատիվ ունենք հյուրընկալելու Տեր Հայր Սերոպ Ազարյանին, ով մատուցելու է Սուրբ Պատարագի ծառայություն:

Տեր Հայր Սերոպը բնակվում է Նեւադայի Լաս Վեգաս քաղաքում եւ անցյալում բազմաթիվ անգամներ այցելել է մեզ:


Սուրբ Պատարագից հետո, ժամը 13:00-ից սկսած, տեղի կունենա ճաշկերույթ` շնորհակալություն հայտնելու մեր համայնքին, կատարած բոլոր կամավոր աշխատանքի համար: Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:


WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.

28 views0 comments

Comments


bottom of page