top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Help provide a wounded hero a home: Tufenkian Carpets Showroom this Thursday, October 13th, 6pm


Please join us at the Tufenkian Carpets Showroom this Thursday evening, October 13th, at 515 NW 10th Ave, Portland, OR 97209, in support of The Western Diocese of the Armenian Church and the St. Kevork Armenian Apostolic Church's campaign to help give a wounded Artsakh war veteran a new home.

Խնդրում ենք այս հինգշաբթի՝ հոկտեմբերի 13-ի երեկոյան, միանալ մեզ Թուֆենկյան գորգերի ցուցասրահում, 515 NW 10th Ave, Portland, OR 97209 հասցեում, ի աջակցություն Հայկական եկեղեցու Արեւմտյան թեմի եւ Սուրբ Գեվորգ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կազմակերպած դրամահավաքին՝ օգնելու վիրավոր Արցախի պատերազմի վետերանին նոր օջախ տրամադրել:


WE NEED YOUR HELP

12 views0 comments

Comments


bottom of page