top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Easter Badarak Service this Sunday, April 9th, starting at 11amFather Der Tatev Terteryan will be officiating Easter Badarak Service this Sunday, April 9th starting 11am. * After Divine Liturgy there will be Easter Baskets blessing as well as we will also be having an Easter Luncheon. Please come join us.

Տեր Հայր Տեր Տաթև Տերտերյանը մատուցելու է Ճրագալույսի Սուրբ Պատարագ այս կիրակի՝ Ապրիլի 9-ին, ժամը 11:00-ին. Սորբ պատարագից հետո կլինեն Զատկի զամբյուղների օրհնություն, ինչպես նաեւ Զատկի ճաշկերույթ: Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.11 views0 comments

Comments


bottom of page