top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Holy Badarak Service 02/05/23 @11:00AM


Very Rev. Fr. Yeremia Abgaryan will be officiating Holy Badarak Service this Sunday, February 5th starting @ 11am. Afterwards General Assembly Annual Meeting at 1:00PM

Please come join us.

Հոգշ. Տ. Երեմիա Վրդ. Աբգարյանը մատուցելու է Սուրբ Պատարագ այս կիրակի՝ Փետրվարի 5-ին, առավոտյան ժամը 11-ին. Այնուհետեվ` ժամը 1:00PM-ին, տեղի կունենա Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարեկան ասամբլեայի ժողովը:

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:


WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.

5 views0 comments

Comments


bottom of page