Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Armenian Summer Camp

hyecampIt is once again time to think about summer camp! Hye Camp, the Western Diocese Armenian Church Camp, is highly popular with campers, parents and volunteers, and offers a stimulating and fun community environment. Many at St. Kevork have taken advantage of this opportunity to nurture the bodies, minds, and spirits of their children in a beautiful natural setting, and would be glad to tell you of their experiences there. Please consider this rewarding experience for your children, and consider volunteering yourselves! More information is included in the flyers below, and can be found on the Hye Camp website: www.hyecamp.com.

argaiv1564

 

 

Hye Camp Flyer
documents/misc/Hye Camp 2017 Flyer.pdf
Volunteer Staff Recruitment
documents/misc/2017 Staff Recruitment Press Release-2.pdf

Hye Camp Flyer


Volunteer Staff Recruitment

 

 

April 2017 Schedule

MONTHLY CALENDAR - ST. KEVORK
Reminder: Except for closures due to weather, a visiting priest conducts Badarak on the 2nd and 4th Sundays of each month, and deacons’ services and/or Bible studies are held on the Sundays there is no Badarak. The Armenian School is open every Sunday.
Sunday, January 29th – Varoujan Gazarian will explain passages from Badarak for 15 minutes, and Zovinar Gazarian and Ani Ranian will hold a Bible study for ½ hour. Coffee, tea and light refreshments will follow.
Sunday, February 5th –Kevork Demirjian will conduct a Deacons’ service. Coffee, tea and light refreshments will follow.
Sunday, February 12th – Fr. Serop Azarian will conduct Badarak. The Ladies’ Society is serving a meal after the service for the Feast of Presentation of Our Lord (Dyarnuntarach, or Candlemas). This feast commemorates the confirmation of Jesus’ revelation as God, and occurs 40 days after Armenian Christmas. Please join us! Tickets are $15.00 for adults and $8.00 for children aged 5-12. Children under 5 are free.
Sunday, February 19th – Varoujan Gazarian will explain passages from Badarak for 15 minutes, and Zovinar Gazarian and Ani Ranian will hold a Bible study for ½ hour. Coffee, tea and light refreshments will follow. For church members, a Parish Assembly meeting will follow at 1 p.m. Only dues-paying members may vote at Parish Assembly meetings.
Sunday, February 26th – Fr. Vazken Movsesian will conduct Badarak. Coffee, tea and light refreshments will follow.
[Please contact any member of the Parish Council if you wish to advertise an event to the community on this schedule, which goes out at the beginning of each month. We can also advertise events to the community at any time during the month via updates.]

MONTHLY CALENDAR - ST. KEVORK 

 

ST. KEVORK CALENDAR - APRIL

St. Kevork Calendar: April

 

4/2 – Sixth Sunday of Lent (Advent) - Deacons’ Service, Kevork Demirjian. 11:00 a.m.

4/9 - Palm Sunday – Opening of the Doors - Holy Badarak, Fr. Vazken Movsesian. 11:00 a.m.  

Thursday, 4/13 – Holy Thursday – Fr. Vazken Movsesian. Washing of the Feet, 6:00 p.m.  -  Order of Darkness, 7:30 p.m.

Friday, 4/14 – Good Friday – Fr. Vazken Movsesian. Burial Service, 7:00 p.m.  

Saturday, 4/15 – Holy Saturday – The Divine Liturgy of Easter Eve - Fr. Vazken Movsesian. Easter Eve Service, 6:00 p.m.

4/16 – Easter (Zatik) – The Divine Liturgy of Easter - Fr. Vazken Movsesian. Divine Liturgy, 11:00 a.m. The Ladies’ Society will serve an Easter meal following Badarak.

4/23 - Holy Badarak, Fr. Serop Azarian. 11:00 a.m. Following Badarak, we will have a cultural program commemorating the Armenian Genocide, 1:00 p.m.

Monday, 4/24 – Remembrance of the Holy Martyrs of the Armenian Genocide – Prayer Service, Fr. Serop Azarian. 6:30-8:30 p.m.

4/30 – Deacons’ Service and Bible Study, Kevork Demirjian, Varoujan Gazarian. 11:00 a.m.

-- If you have questions, additions, or updates to the April calendar, please contact any member of the Parish Council.

 

Open letter to Father Yeremia

To all in the community,
As many of you may know, our dear Father Yeremia Khachatryan will be
leaving our community soon.   This coming Sunday, October 30th will be
the final Badarak service conducted by Father Yeremia us a Parish
Priest of St. Kevork Church of Portland .  This invitation is for all
to come this coming Sunday as a community to bid farewell to the
father and his family, an wish them good fortune.
Thank you
Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ,
Ինչպես տեղյակ եք, Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը վերջացնում է իր
Հովվական ծառայությունը, որպես Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցու Հոգեւոր
Հովիվ։ Հոկտեմբերի 30-ին, կիրակի օրը, Տեր Երեմիան մատուցելու է իր
վերջին Սուրբ Պատարագը, որպես Հոգեւոր Հովիվ։ Սիրով հրավիրում ենք
բոլորիդ մասնակից լինելու Պատարագի արարողությանը, միասին աղոթելու եւ
մաղթելու Տեր Հորն ու ընտանիքին ամենայն բարին հետագա իր քահանայական
ծառայության մեջ։
Վարձքներդ ի կատար, սիրելի Տեր Հայր։

Dear Father Yeremia,

Upon your departure, the members of the St. Kevork Armenian Apostolic Church and Armenian community thank you for your service to our Parish. You and your family have made great contributions to our community over the years. You have helped us to grow as a congregation and in faith and strength.

Leader, Model, Servant: Wherever the Spirit calls you in the Church, may you always strive to do the will of the Father and bring more souls to Christ. God bless you for being our priest.

'I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been given you in Christ Jesus.' (1 Corinthians 1:4)

 


 

2016 Christmas Party Photos

 

Church Picnic

This years annual picnic was held on Sunday August 14th at the park across the street from the church.  Here just a few photo's from that fun day:

<!--[if !vml]-->
Picnic
<!--[endif]-->
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3


St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home