Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Armenian Summer Camp

hyecampIt is once again time to think about summer camp! Hye Camp, the Western Diocese Armenian Church Camp, is highly popular with campers, parents and volunteers, and offers a stimulating and fun community environment. Many at St. Kevork have taken advantage of this opportunity to nurture the bodies, minds, and spirits of their children in a beautiful natural setting, and would be glad to tell you of their experiences there. Please consider this rewarding experience for your children, and consider volunteering yourselves! More information is included in the flyers below, and can be found on the Hye Camp website: www.hyecamp.com.

argaiv1564

 

 

Hye Camp Flyer
documents/misc/Hye Camp 2017 Flyer.pdf
Volunteer Staff Recruitment
documents/misc/2017 Staff Recruitment Press Release-2.pdf

Hye Camp Flyer


Volunteer Staff Recruitment

 

 

April 2017 Schedule

MONTHLY CALENDAR - ST. KEVORK
Reminder: Except for closures due to weather, a visiting priest conducts Badarak on the 2nd and 4th Sundays of each month, and deacons’ services and/or Bible studies are held on the Sundays there is no Badarak. The Armenian School is open every Sunday.
Sunday, January 29th – Varoujan Gazarian will explain passages from Badarak for 15 minutes, and Zovinar Gazarian and Ani Ranian will hold a Bible study for ½ hour. Coffee, tea and light refreshments will follow.
Sunday, February 5th –Kevork Demirjian will conduct a Deacons’ service. Coffee, tea and light refreshments will follow.
Sunday, February 12th – Fr. Serop Azarian will conduct Badarak. The Ladies’ Society is serving a meal after the service for the Feast of Presentation of Our Lord (Dyarnuntarach, or Candlemas). This feast commemorates the confirmation of Jesus’ revelation as God, and occurs 40 days after Armenian Christmas. Please join us! Tickets are $15.00 for adults and $8.00 for children aged 5-12. Children under 5 are free.
Sunday, February 19th – Varoujan Gazarian will explain passages from Badarak for 15 minutes, and Zovinar Gazarian and Ani Ranian will hold a Bible study for ½ hour. Coffee, tea and light refreshments will follow. For church members, a Parish Assembly meeting will follow at 1 p.m. Only dues-paying members may vote at Parish Assembly meetings.
Sunday, February 26th – Fr. Vazken Movsesian will conduct Badarak. Coffee, tea and light refreshments will follow.
[Please contact any member of the Parish Council if you wish to advertise an event to the community on this schedule, which goes out at the beginning of each month. We can also advertise events to the community at any time during the month via updates.]

MONTHLY CALENDAR - ST. KEVORK 

 

ST. KEVORK CALENDAR - APRIL

St. Kevork Calendar: April

 

4/2 – Sixth Sunday of Lent (Advent) - Deacons’ Service, Kevork Demirjian. 11:00 a.m.

4/9 - Palm Sunday – Opening of the Doors - Holy Badarak, Fr. Vazken Movsesian. 11:00 a.m.  

Thursday, 4/13 – Holy Thursday – Fr. Vazken Movsesian. Washing of the Feet, 6:00 p.m.  -  Order of Darkness, 7:30 p.m.

Friday, 4/14 – Good Friday – Fr. Vazken Movsesian. Burial Service, 7:00 p.m.  

Saturday, 4/15 – Holy Saturday – The Divine Liturgy of Easter Eve - Fr. Vazken Movsesian. Easter Eve Service, 6:00 p.m.

4/16 – Easter (Zatik) – The Divine Liturgy of Easter - Fr. Vazken Movsesian. Divine Liturgy, 11:00 a.m. The Ladies’ Society will serve an Easter meal following Badarak.

4/23 - Holy Badarak, Fr. Serop Azarian. 11:00 a.m. Following Badarak, we will have a cultural program commemorating the Armenian Genocide, 1:00 p.m.

Monday, 4/24 – Remembrance of the Holy Martyrs of the Armenian Genocide – Prayer Service, Fr. Serop Azarian. 6:30-8:30 p.m.

4/30 – Deacons’ Service and Bible Study, Kevork Demirjian, Varoujan Gazarian. 11:00 a.m.

-- If you have questions, additions, or updates to the April calendar, please contact any member of the Parish Council.

 

2016 Christmas Party Photos

 

Open letter to Father Yeremia

To all in the community,
As many of you may know, our dear Father Yeremia Khachatryan will be
leaving our community soon.   This coming Sunday, October 30th will be
the final Badarak service conducted by Father Yeremia us a Parish
Priest of St. Kevork Church of Portland .  This invitation is for all
to come this coming Sunday as a community to bid farewell to the
father and his family, an wish them good fortune.
Thank you
Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ,
Ինչպես տեղյակ եք, Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը վերջացնում է իր
Հովվական ծառայությունը, որպես Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցու Հոգեւոր
Հովիվ։ Հոկտեմբերի 30-ին, կիրակի օրը, Տեր Երեմիան մատուցելու է իր
վերջին Սուրբ Պատարագը, որպես Հոգեւոր Հովիվ։ Սիրով հրավիրում ենք
բոլորիդ մասնակից լինելու Պատարագի արարողությանը, միասին աղոթելու եւ
մաղթելու Տեր Հորն ու ընտանիքին ամենայն բարին հետագա իր քահանայական
ծառայության մեջ։
Վարձքներդ ի կատար, սիրելի Տեր Հայր։

Dear Father Yeremia,

Upon your departure, the members of the St. Kevork Armenian Apostolic Church and Armenian community thank you for your service to our Parish. You and your family have made great contributions to our community over the years. You have helped us to grow as a congregation and in faith and strength.

Leader, Model, Servant: Wherever the Spirit calls you in the Church, may you always strive to do the will of the Father and bring more souls to Christ. God bless you for being our priest.

'I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been given you in Christ Jesus.' (1 Corinthians 1:4)

 


 

Church Picnic

This years annual picnic was held on Sunday August 14th at the park across the street from the church.  Here just a few photo's from that fun day:

<!--[if !vml]-->
Picnic
<!--[endif]-->
 

Vardavar 2016

On Sunday, July 3, St. Kevork Church in Portland celebrated the feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ. During the Badarak service, the parish priest, Fr. Yeremia Khachatryan, explained the true meaning of this feast.  At the completion of the Badarak service, we played traditional water games on the occasion of Vardavar in a friendly and pleasant atmosphere

 

Հուլիսի 3-ին, կիրակի օրը,  Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցին տոնեց Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը։ Պատարագի ընթացքում Հոգեւորր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Պատարագի ավարտից հետո, եկեղեցու հանդիպակաց այգում, Վարդավառի առիթով համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպվեց ջրախաղ։ Օրը անցավ հաճելի մթնոլորտում։
Հուլիսի 3-ին, կիրակի օրը,  Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցին տոնեց Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը։ Պատարագի ընթացքում Հոգեւորր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Պատարագի ավարտից հետո, եկեղեցու հանդիպակաց այգում, Վարդավառի առիթով համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպվեց ջրախաղ։ Օրը անցավ հաճելի մթնոլորտում։

 

 

Hiking Trip

 

On Saturday, June 25, St. Kevork Church of Portland organized a ‘hike’ to beautiful Ramona Falls for the youth and all ‘young at heart’, led by Fr. Yeremia Khatchatryan. The 9 mile hike, was very successful and fun for all who participated!

On Saturday, June 25, St. Kevork Church of Portland organized a ‘hike’ to beautiful Ramona Falls for the youth and all ‘young at heart’, led by Fr. Yeremia Khatchatryan. The 9 mile hike, was very successful and fun for all who participated!

Հունիսի 25-ին, շաբաթ օրը, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցու մի խումբ երիտասարդներ՝ իրենց ընտանիքներով, գլխավորությամբ Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի, քայլարշավ կատարեցին Օրեգոն նահանգի գեղատեսիլ վայրերից մեկը՝ Ռամոնա ջրվեժ։ 9 մղոն երկարությամբ քայլարշավը անցավ ուրախ եւ հաճելի մթնոլորտում։ 

 

 

Pilgrimage to Seattle

On Saturday June 18th a large group of pilgrims from St. Kevork Armenian Church attended ST. Haroutyoun Apostolic Church of Seattle under the leadership of Father Yeremia Khachatryan. After a brief evening prayer service, Fr. Yeghia Essayan welcomed all the guests who came from Portland. He emphasized the importance of pilgrimages and the importance of such gatherings that establishes close relationships between the two parish members. Father Yeremia Khachatryan talked about the power of collective prayer and its effect on the spiritual life of the believer. He thanked the parishioners of St. Haroutyoun Church for the warm welcome. Afterwards, food was served. All pilgrims enjoyed the day with the parishioners of St. Haroutyoun church in a joyous atmosphere. Then, the pilgrims returned back to Portland.

Հունիսի 30-ին Պորտլանդի Ս․Գէորգ Եկեղեցու տասնյակ հավատացյալներ, գլխավորությամբ Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի, ուխտագնացություն կատարեցին Սեաթլի Ս․Հարություն Հայ Առաքելական Եկեղեցի։  Եկեղեցում կատարվեց երեկոյան ժամերգություն։ Հոգեւոր հովիվ Տեր Եղիա Իսայանը իր բարեգալստի խոսքում կարեւորեց ուխտագնացության խորհրդի կարեւորությունը հավատացյալի կյանքում եւ փափագ հայտնեց, որ այսպիսի փոխայցելությունները ավելի հաճախ կրկնվեն։ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը իր խոսքում անդրադարձավ միասնական աղոթքի կարեւորությանը եւ անհրաժեշտությանը հավատացյալի հոգեւոր կյանքում։ Ապա համայնքի անունից շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար։ Երեկոյան աղոթքից հետո մատուցվեց ճաշ, որն անցավ բարեկամական ջերմ մթնոլորտում։ Նույն օրը ուխտավորների   մեկ մասը վերադարձավ Պորտլանդ։

 

April 24th 2016

April 21, Professor Heather Ohaneson came to Portland, Oregon on the occasion of the anniversary of the Armenian Genocide and gave a lecture at Portland State University. The title of the lecture was “The Syrian crisis in terms of the trauma of the Armenian Genocide”. Around one hundred people attended the lecture. Afterwards, there was a question and answer session. Professor Greg Geokjian played an instrumental role in organizing this event.

Saturday April 23, a cultural presentation dedicated to the anniversary of the Armenian Genocide was performed at St. Kevork Church. Adult members of the church and the students of Hovhanness Tumanyan Sunday school presented the story of the genocide with poems, songs and historical passages.  Ms.Armida Khachatryan, Principle of the Armenian School was the organizer of this event.

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2


St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home