Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

April 24th 2016

argaiv1304

April 21, Professor Heather Ohaneson came to Portland, Oregon on the occasion of the anniversary of the Armenian Genocide and gave a lecture at Portland State University. The title of the lecture was “The Syrian crisis in terms of the trauma of the Armenian Genocide”. Around one hundred people attended the lecture. Afterwards, there was a question and answer session. Professor Greg Geokjian played an instrumental role in organizing this event.

Saturday April 23, a cultural presentation dedicated to the anniversary of the Armenian Genocide was performed at St. Kevork Church. Adult members of the church and the students of Hovhanness Tumanyan Sunday school presented the story of the genocide with poems, songs and historical passages.  Ms.Armida Khachatryan, Principle of the Armenian School was the organizer of this event.

 

On Sunday April 24, on the anniversary of the Armenian Genocide, St. Kevork Church of Portland performed an ecumenical prayer service. Religious leaders from other Churches, and people from several other communities participated in this prayer.  All present believers prayed together and asked the Saints of the genocide to pray for them. At the end of the service, in his sermon, Fr. Yeremia Khachadryan presented the history of the genocide, and the sanctification of the victims. He also thanked all the nations that condemned the genocide and other crimes that are performed against humanity.

Our thanks and blessings to all participants.

Ապրիլի 21 -ին, Հայոց Ցեղասպանության 101 ամյակի հիշատակության առիթով  Պորտլանդ այցելեց պրոֆեսոր Հեթեր Օհանեսոնը։  Նույն օրը երեկոյան նա դասխոսություն տվեց Պորտլանդի Համալսարանի մեջ։  Զրույցի վերջում պրոֆեսորը  պատասխանեց հարցերին։ Այցելության հիմնական կազմակերպիչն էր Գրեիգ Գեոգչեանը։

Ապրիլ 23-ին, շաբաթ օրը, Հայոց Ցեղասպանության 101 ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցում տեղի ունեցավ մշակութային միջոցառում։ Միջոցառման կազմակերպիչն էր Արմիդա Խաչատրյանը։ Ասմունքով, երգով եւ պատմական ակնարկներով ներկայացվեց Ցեղասպանության պատմությունը։

Ապրիլի 24-ին, կիրակի օրը, Հայոց Ցեղասպանության 101 ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցում տեղի ունեցավ միասնական աղոթք։ Աղոթքին մասնակցում էին տարբեր եկեղեցիների հոգեւոր հովիվներ, տարբեր համայնքների անդամներ։ Բոլորը միասնաբար աղոթեցին եւ խնդրեցին արդեն սրբադասված նահատակների բարեխոսությունը։ Աղոթքի վերջում Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը իր խոսքում ներկայացրեց Ցեղասպանության պատմությունը, կարեւորեց Ցեղասպանության զոհերի սրբադասումը եւ իր շնորհակալությունը հայտնեց ամենքին, ովքեր դատապարտում եւ պայքարում են մարդկային նման ոճիրների չկրկնվելու համար։

 

 

St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home