Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Organizations Hovhannes Tumanyan School

Առաջին Դասարան

My name is Lernik Shaverdian and I was born in Tehran, Iran. I teach the first grade class at
Hovhannes Tumanyan School.
I immigrated to the US in 2009 and have been part of the Armenian community of Portland,
Oregon ever since. My contribution to the community is teaching in the school which I enjoy
very much.
My  name is Lernik Essayei. I also teach in First Grade.
Learning from my experience of living in diaspora in Iran, after moving here I couldn't be
happier than finding some time from my personal life schedule to devote to our new
generation at school.
My name is Julieta Zaduryan. I am the Assistant teacher for First Graders.
I am from the city of Etchmiadzin in Armenia. I have graduated from  Etchmiadzin  high
school in 1994. Later, I graduated from Etchmiadzin  College. I moved to US with my family
in 2013. I am proud to be a mother of my two angles Mane and Vahe with them I actively
participate in school life.
We hope to fulfill our academic achievement for this year which is learning the Armenain
Alphabet and being able to read and write the letters in Armeanin. We spend our classes with
games and watching some Armenain cartoons so our students get to know the language in
context.

Ես Լեռնիկ Շահվերդիանն եմ։

argaiv1034

 Ծնվել եմ Իրանի Թեհրան քաղաքում։ Տասավանդում եմ Առաջին դասարանի սաներին։ Տեղափոխվել ենք ԱՄՆ 2009-ին։ Այստեղ Հայ Համայնքի կյանքին մասնակցում եմ  ուսուցանելով  դպրոցում։

Ես Լեռնիկ Եսային եմ։

 Ես նույնպես դասավանդում եմ  Առաջին դասարանի աշակերտներին։ Ունեմ բժշկական կրթություն։ Ծնվել եմ Թեհրանում։ Ուրախ եմ, ապրելով սփյուռքում, փորձել  ժամանակ տրամադրել  նվիրաբելելու մեր համայնքի կրթությանը։

Ես Ջուլիետա Զադուրյանն եմ։

 Օգնում եմ Առաջին դասարանին որպես փոխարինող ուսուցիչ։  Ավարտել եմ Էջմիածնի Քոլեջը 1997-ին։ Մեկնել եմ ԱՄՆ իմ ընտանիքի հետ 2013 -ին։ Երջանիկ եմ որ ունեմ երկու զավակ՝ Մանեն և Վահեն որոնց հետ մասնակցում ենք դպրոցի կյանքին։

Առաջին դասարանում այս ուսումնական տարում հույսով ենք յուրացնել Հայոց Այբենարանը ինչպես նաև սկսել գրել և կարթալ հայերեն տառերը։ Դասավանդում ենք Առաջին դասարանի դասագիրքը խաղերով   ինչպես նաև հայկական մուլտեր դիտելով որպիսի երեխեաները Հայերեն լեզվի հոքու հետ նույնպես ծանոթանան։

First Grade

My name is Lernik Shaverdian and I was born in Tehran, Iran. I teach the first grade class at Hovhannes Tumanyan School.

 I immigrated to the US in 2009 and have been part of the Armenian community of Portland, Oregon ever since. My contribution to the community is teaching in the school, which I enjoy very much. 

My name is Lernik Essayei. I also teach in First Grade. 

I was born in Tehran, Iran and graduated from Yerevan State Medical University.  Learning from my experience of living in diaspora in Iran, after moving here I couldn't be happier than finding some time from my personal life schedule to devote to our new generation at school. 

My name is Julieta Zaduryan. I am the Assistant teacher for First Graders. 

I am from the city of Etchmiadzin in Armenia. I graduated from Etchmiadzin high school in 1994.  Later, I graduated from Etchmiadzin  College. I moved to US with my family in 2013. I am proud to be a mother of my two angles, Mane and Vahe, and with them I actively participate in school life.

We hope to fulfill our academic achievement for this year, which is learning the Armenain Alphabet, and being able to read and write the letters in Armenian. We spend our classes playing games and watching some Armenain cartoons so our students get to know the language in context.

Picture of the First Grade Class

 

 

St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home